0901 300 558

(Bấm phím 0 --> P. KD)Hamper Phúc Tràn Đầy


Mã sản phẩm

QT20

Chi tiết sản phẩm


Chi tiết phần quà Hamper Phúc Tràn Đầy

 

Vang Prestigium/Montmeyrac - chai 750gr (Pháp)

Bánh quy Kastel thiếc tròn đỏ - hộp thiếc 400gr (Indo)

Bánh lúa mạch Digestive - hộp giấy 250gr (Anh)

Bánh Krinkle - hộp giấy 120gr (Malay)

Socola Beryls - hộp thiếc 108gr  (Malay)

Nho Raisin Lục giác - hộp giấy 350gr (Mỹ)

Fruit Candy - 100grs (Thái)

Socola Camior - thanh 50gr (Malay)

  

 + Hotline: 0901 445 399 - 0916 20 21 27 
 + Email: sales@giftbrand.net
 + Skype: giftbrand