0901 300 558

(Bấm phím 0 --> P. KD)Hamper Tết Bình An


Mã sản phẩm

QT13

Chi tiết sản phẩm


Chi tiết phần quà Hamper Tết Bình An

 
 
Vang Prestigium/Montmeyrac - chai 750ml (Pháp)
 
Bánh quy Kastel - hộp thiếc 400gr (Indo)
 
Bánh lúa mạch Digestive - hộp giấy 250gr  (Anh)
 
Bánh Krinkle - hộp giấy 120gr ( Malay)
 
Socola Beryls - hộp thiếc 108gr (Malay)
 
Nho Raisin Lục giác - hộp giấy 350gr  (Mỹ)
 
Fruit Candy – hộp giấy 100gr (Thái)
 
Bộ mứt trái cây Tứ Quý (VN)

 

 
 + Hotline: 0901 445 399 - 0916 20 21 27 
 + Email: sales@giftbrand.net
 + Skype: giftbrand