0901 300 558

(Bấm phím 0 --> P. KD)Hamper Tết Sung Túc


Mã sản phẩm

QT15

Chi tiết sản phẩm


Chi tiết phần quà Hamper Tết Sung Túc

 
 
Vang Prestigium/Montmeyrac - chai 750ml (Pháp)
 
Bánh quy Kastel - hộp thiếc 400gr (Indo)
 
Socola Rossco Almond - hộp thiếc 180gr (Malay)
 
Bánh lúa mạch Digestive - hộp giấy 250gr (Anh)
 
Socola Toffes - hộp giấy 150gr (Malay)
 
Bánh Krinkle - hộp giấy 120gr (Malay)
 

 

 
 + Hotline: 0901 445 399 - 0916 20 21 27 
 + Email: sales@giftbrand.net
 + Skype: giftbrand