0901 300 558

(Bấm phím 0 --> P. KD)Hamper Xuân Đoàn Viên


Mã sản phẩm

QT17

Chi tiết sản phẩm


 

Chi tiết phần quà Hamper Xuân Đoàn Viên

 
 
Vang Prestigium/Montmeyrac - chai 750ml (Pháp)
 
Socola Camior - thanh đỏ 50gr (Malay)
 
Socola Camior – thanh vàng 50gr (Malay)
 
Đu đủ sấy - lọ thủy tinh 200gr (VN) 
 
Bánh slide khoai tây - hộp giấy 160gr (Malay) 
 
Bánh quy Kastel - hộp thiếc 400gr (Indo)
 
Bánh LU - hộp giấy 74gr (VN) 
 
Bánh Mochi - hộp giấy 210gr (Nhật)
 

 

 
 + Hotline: 0901 445 399 - 0916 20 21 27 
 + Email: sales@giftbrand.net
 + Skype: giftbrand