0901 300 558

(Bấm phím 0 --> P. KD)Hamper Xuân Quây Quần


Mã sản phẩm

QT19

Chi tiết sản phẩm


 Chi tiết phần quà Hamper Xuân Quây Quần

 

Vang Prestigium/Montmeyrac - chai 750ml (Pháp)

Socola Camior - thanh 50gr
 
Socola Rossco Almond - hộp thiếc 180gr (Malay) 
 
Kẹo Damix - hộp thiếc 175gr (Thổ Nhĩ Kỳ) 
 
Kẹo C&H dâu - hộp thiếc 175gr (Đức)
 
Bánh Walker - hộp giấy 150gr (Scotland)
 
Bánh La Dory - hộp giấy 150gr (Pháp) 
 
Bánh Peppie phủ kem - hộp giấy 260gr (VN) 
 

 

 
 + Hotline: 0901 445 399 - 0916 20 21 27 
 + Email: sales@giftbrand.net
 + Skype: giftbrand