0901 300 558

(Bấm phím 0 --> P. KD)Hamper Xuân Sum Vầy


Mã sản phẩm

QT21

Chi tiết sản phẩm


 
Chi tiết phần quà Hamper Xuân Sum Vầy 
 
 
Hạt Điều vàng - hộp gỗ 200gr (VN)
 
Mạt Macca - hộp gỗ 200gr (VN)
 
Hạt Dẻ Cười - hộp gỗ 200gr (VN)
 
Hạt Hạnh Nhân - hộp gỗ 200gr (VN)
 
Xoài sấy dẻo - hộp gỗ 200gr (VN)
 
Đu đủ sấy dẻo - hộp gỗ 200gr (VN)
 
Rượu vang Prestigum/Montmeyrac – 750 ml (Pháp)
 
 

 

 
 + Hotline: 0901 445 399 - 0916 20 21 27 
 + Email: sales@giftbrand.net
 + Skype: giftbrand