0901 300 558

(Bấm phím 0 --> P. KD)Imprinted Bluetooth Headset


Mã sản phẩm

TBH 05

Màu sắc

Trắng

Kích thước

4 "x 5,5"

LOGO

khác

MOQ

500

Chi tiết sản phẩm