0901 300 558

(Bấm phím 0 --> P. KD)Lục Phẩm Sum Vầy


Mã sản phẩm

QT10

Chi tiết sản phẩm


Chi tiết bộ quà tết:

 

Set tiêu chuẩn:

Vang Pháp Presitigum   -   Oolong Kim Quan Âm

Hạt Mắc Ca -  Hat Điều  -   Xoài sấy   -  Chanh dây sấy

 

Set cao cấp:

Vang Pháp Prestigium - Oolong Bạch Diệp Long 

Hạt Mắc ca - Hạnh nhân - Chà là Isreal - Mơ sấy (Thổ Nhĩ Kỳ) 

 
 + Hotline: 0901 445 399 - 0916 20 21 27 
 + Email: sales@giftbrand.net
 + Skype: giftbrand