QR CODE GIFT VOUCHER

GIFTBRAND là công ty duy nhất cho đến hiện tại cung cấp một giải pháp tổng thể về quà tặng, bao gồm cả một nền tảng công nghệ quản lý và phân phối quà tặng đến tận tay người tiêu dùng.

Tưởng tượng, mỗi phần quà được hình ảnh hóa thành một mã QR Code (đặt trên 1 voucher hay gift card chẳng hạn) biến đổi 1-1 trên mỗi món, sau đó mã QR Code được phát tán tới người tiêu dùng thông qua trực tiếp, hoặc email..., và NTD chỉ việc quét mã QR, nhập thông tin và nhận quà vào ngày hôm sau.

Phần doanh nghiệp đặt hàng, chỉ việc quản lý các mã giftcode, QR code, gift voucher hay giftcard chỉ với 1 người là có thể thực hiện toàn bộ các chiến dịch tặng quà trên toàn quốc.

Doanh nghiệp có thể quên đi nỗi lo về:

  1. Lưu kho, vận chuyển, Ai phát quà, Phát thế nào?
  2. Hạ tầng công nghệ
  3. Nhân sự

Giờ đây việc đặt quà chỉ còn cần 1 người

  1. Đặt quà
  2. Lập chiến dịch
  3. Quản lý
  4. Báo cáo